Brazilska Điju Džica

Nedelja 01.06.2008. 17.15h Tribine kod Restorana Jezero

Brazilska điuđica je borilačka veština koja se fokusira prvenstveno na borbu u parteru, sa ciljem postizanja dominantne pozicije, uz pomoć određenih pokreta koji primoraju protivnika da se preda. Veština je nastala na osnovnim pricipima Kokodan Džudoa, koji je bio aktuelan prvih godina 20. veka. Osnovni principi ove veštine su da manja, slabija osoba, koristeći prenos polugom i pravilnu tehniku se može uspešno odbraniti od većeg i snažnijeg napadača.

Tvorac ove veštine je Mitsuyo Maeda (Conde Koma ili grof Combat – u Engleskoj), japanski judoka ekspert i član Kodokan-a. Maeda je bio jedan od pet Kodokan eksperata koje je tvorac Džudoa, Kano Jigoro, poslao preko okeana da šire njegovu veštinu po svetu. Maeda je napustio Japan 1904. godine i posetio veliki broj zemalja demonstrirajući džudo i prihvatajući izazove rvača, boksera i ostalih boraca, sve do dolaska u Brazil 14. novembra 1914. godine.

Od svog nastanka, džudo je odvojen od điuđice u svojim ciljevima, filozofiji, kao i režimu treninga. Iako je postojao veliki rivalitet između učitelja điuđice, ovo je bilo više od same Kanove ambicije da osamostali svoju veštinu. Za njega, džudo nije bio samo borilačka veština, već i sport, ali i način života. U velikoj meri, brazilska điuđica sadrži ove filozofije.

Data/Images/znakussb_s_no2.jpg

Shooto klub "Despot Stefan" nastao je u Beogradu u jesen 2004. godine, sa idejom buđenja svesti o sportu i zdravom životu kod omladine i starijih.

BJJ (Brasilian Jiu Jitsu) je u Srbiju došao sa Žerjal Jovom kao pionirom ovog sporta u nas. Zahvaljujući sportskom duhu nacije srpske, BJJ u Srbiji, kao obavezna veština slobodnog borenja, doživljava procvat i otvara se nekoliko BJJ i SHOOTO klubova:

  • "Hajduk"- Kula, Dejan Tešić;
  • "Beograd"- Beograd, Jovan Milićević;
  • "Dušan Silni"- Beograd, Jovan Manojlović;
  • među njima i Shooto klub "Despot Stefan" u gore navedenom sastavu.
News
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS