Društvene i omladinske kampanje
Astra

ASTRA je nevladina organizacija posvećena borbi protiv svih oblika trgovine ljudima, a naročito ženama i decom. Naš cilj je da se kroz prevenciju, direktnu pomoć žrtvama,senzibilisanje važnih institucija, ali i šire javnosti, iskoreni ovaj specifični vid nasilja.

Trgovina ljudima je globalni fenomen koji pogađa skoro sve zemlje na planeti, bilo da se pojavljuju kao zemlje porekla, tranzita ili destinacije, tj. eksploatacije žrtava. Po procenama OEBS-a, preko 700.000 žena, dece i muškaraca svake godine postanu žrtve trgovine ljudima. Zarade koje organizovane kriminalne grupe ostvaruju se mere milijardama dolara. Neki još uvek veruju da je trgovina ljudima problem koji pogađa samo strane državljane, dok je Srbija isključivo tranzitna teritorija preko koje oni prelaze na putu ka zapadnoj Evropi. To nije istina. U potrazi za boljim životom, žene, deca i muškarci iz Srbije postaju žrtve trgovaca ljudima, koji ih prodaju i kupuju radi seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, prinudnog prosjačenja, ilegalne trgovine organima i slično. Sve češće oni ne napuštaju teritoriju naše zemlje, već se eksploatacija dešava baš u Srbiji. Isto tako, među žrtvama je sve više dece. U vreme velikog siromaštva i visoke stope nezaposlenosti, kada mnogi mladi ljudi odlazak u inostranstvo vide kao jedini način ostvarivanja boljeg života, informacija je najbolja prevencija.

Akcija na Belgrade Sport Festu, koja će obuhvatiti deljenje promotivnih i preventivno-edukativnih materijala (kondomi, pamfleti, olovke, posteri) na štandu sa ASTRINIM posterima, kao i razgovor sa prolaznicima/posetiocima, ima za cilj podizanje svesti o problemu trgovine ljudima. Ovu priliku ćemo iskoristiti i da najavimo veliku medijsku kampanju koju će ASTRA sprovesti tokom juna i septembra.


      Data/Images/astra_s.jpg

ASTRA
Anti Trafficking Action                                                                                                                                    

 

 

"Da li droga upravlja tvojim životom?"

Data/Images/logokula_s_no1.jpgNacionalna mreža nevladinih organzacija za borbu protiv droga koja je okupila 48. NVO iz Srbije , 26. maja lansira kampanju "Da li droga upravlja tvojim životom?", zajedno sa Ministarstvom zdravlja RS, Institutom za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut", Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti, Kancelarijom Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), Svetskom zdravstvenom organizacijom – WHO CO, kancelarijom UNICEF -a i drugim institucijama i organizacjama koje će se uključiti u kampanju u narednom periodu.

Data/Images/260607_logo_srb_s.jpgNacionalna kampanja, koja će trajati mesec dana završiti se 26. juna na svetski dan borbe protiv droga ima za cilj podizanje svesti javnosti o štetnosti droga i o značaju smanjenja potražnje droga kroz atraktivne programe za mlade.

Tokom Belgrade sport fest-a 2008. godine, nevladine organizacije iz Beograda, članice nacionalne mreže za borbu protiv droge će organizovati distribuciju promotivnog materijala kampanje "Da li droga upravlja tvojim životom?", stavljajući fokus na poruke:

  • Da li droga upravlja tvojom igrom?
  • Da li droga upravlja tvojim telom?

Belgrade sport fest je idealna prilika promocije nacionalne kampanje za borbu protiv droga, na kojoj se kroz sport i zabavu predstvaljaju zdravi stilovi života i alternativne aktivnosti koje su i suština preventvinih programa u borbi protiv droge.

Beogradska kulturna mreža je jedna od članica mreže NVO Srbije koje su podržale aktivnosti nacionalne kampanje "Da li droga upravlja tvojim životom?" i ovom prilikom poziva sve mlade entuzijaste da se tokom Belgrade sport fest-a svojim prisustvom na Adi Ciganliji pridruže nacionalnom odgovoru u borbi protiv droge.

News
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS